Στο BEST Thessaloniki τα μέλη δραστηριοποιούνται σε διάφορες subteams (υποομάδες). Η κάθε subteam έχει το δικό της σκοπό και τις δικές τις αρμοδιότητες. Στο BEST Thessaloniki υπάρχουν 6 subteams και τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όσες από αυτές θέλουν.

  • Corporate Relations Team

Η CR διαχειρίζεται τα οικονομικά ζητήματα της ομάδας. Προσφέρει προτάσεις συνεργασίας σε εταιρίες και φροντίζει να διατηρείται μια καλή σχέση και επικοινωνία με αυτές.

  • Grants Team

Ως μέλος της Grants Team θα ασχολείσαι με την αναζήτηση νέων κληροδοτημάτων από ιδρύματα και εταιρίες και θα αναλαμβάνεις την συγγραφή των σχετικών αιτήσεων.

  • Public Relations Team

Ως μέλος της PR Team θα ασχολείσαι με την προβολή της ομάδας μας στο κοινό και συγκεκριμένα στους φοιτητές του ΑΠΘ, στο ίδιο το πανεπιστήμιο και σε διάφορες εταιρείες. Η PR Team τόσο με live όσο και με online προώθηση, μέσω των social media προωθεί τις δράσεις και τους χορηγούς μας. Ακόμη, η ομάδα της PR δημιουργεί τη στρατηγική προώθησης των δράσεων μας και σε αυτήν εντάσσεται και η Design team

  • Design Team

Δεν χρειάζεται να είσαι αστέρι στην τέχνη για να συμμετέχεις! Η Design Team σχεδιάζει όλα τα materials (posters, social media posts, κλπ) που χρησιμοποιεί η PR Team στην προώθηση.

  • Human Resources Team

Η ομάδα που ασχολείται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα μέλη της HR Team φροντίζουν για την ομαλή ένταξη όλων των μελών στην ομάδα, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία της ομάδας. Ως μέλος της HR Team θα μπορείς να διοργανώνεις και να συμβάλλεις στη δημιουργία της στρατηγική στο recruitment, το integration και τα training των μελών.

  • IT Team

Με τη συμμετοχή σου στην ΙΤ Team αναλαμβάνεις τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των ιστοσελίδων του BEST Thessaloniki, καθώς επίσης συμβάλεις στην τεχνική υποστήριξη κάθε δράσης.