Το τοπικό προεδρείο του BEST Thessaloniki είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Ομάδας BEST και περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ομάδας, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι δημόσιες σχέσεις.

Παρόν Προεδρείο


 

Non-Boardies


Information Technology Coordinator: Eleni Papadopoulou

Vivaldi Responsible: Afrodite Mparouti

Virtual International Plenary Responsible: Dimitra Kalentzidou

Grants Coordinator: Konstantina Doumi