Το τοπικό προεδρείο του BEST Thessaloniki είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Ομάδας BEST και περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ομάδας, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι δημόσιες σχέσεις.

 

Παρόν Προεδρείο


 

Non-Boardies


Information Technology Coordinator: Άννη Μπλίτση

Vivaldi Responsible: Αλέξανδρος Καδόγλου

Virtual International Plenary Responsible: Ιάσονας Λουκαΐδης