Το τοπικό προεδρείο του BEST Thessaloniki είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Ομάδας BEST και περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ομάδας, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι δημόσιες σχέσεις.

Παρόν Προεδρείο


 

Non-Boardies


Information Technology Coordinator: Μανώλης Μπόνης

Vivaldi Responsible: Μαρία Βουρλιώτη

Virtual International Plenary Responsible: Μάχη Ιωαννίδου

Grants Coordinator: Αγγελική Αδάμου