1. BEST Courses

Τι είναι τα BEST Courses?

Το BEST μέσα από ακαδημαϊκά σεμινάρια που διοργανώνει όλο το χρόνο, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να ταξιδέψουν, αλλά και να αναπτύξουν τόσο τις τεχνικές, όσο και τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες.  Μέσα από τα BEST Courses,  οι φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν νέα άτομα, να αποκτήσουν διεθνείς εμπειρίες, να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να διασκεδάσουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε πόσα BEST Courses μπορούμε να δηλώσουμε?

Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση σε εώς και 3 BEST Courses ανά season, αλλά γίνεται δεκτός μόνο σε ένα, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που τα έχει δηλώσει. Επίσης, σε όλη τη φοιτητική του ζωή μπορεί κανείς να συμμετέχει μέχρι και σε 3 Courses, ενώ μόνο 2 από αυτά μπορούν να είναι σε Summer Season. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

BEST Course in Spring

Το BEST Thessaloniki την περίοδο της άνοιξης, διοργανώνει ένα πολυήμερο ακαδημαϊκό σεμινάριο σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μέσα από το σεμινάριο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και καινούρια άτομα αλλά κυρίως να διασκεδάσουν. Το σεμινάριο ενθαρρύνει την ενίσχυση της διαφορετικότητας και βοηθά τους Ευρωπαίους φοιτητές τεχνολογίας να αποκτήσουν μια διεθνή νοοτροπία. Συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον 22 φοιτητές από τεχνολογικά ιδρύματα όλης της Ευρώπης, καθώς και 10 προπτυχιακοί φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν διαλέξεις από το διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου ή από επαγγελματίες του χωρου και στο τέλος αξιολογούνται και λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης με Ευρωπαϊκή αναγνώριση. Μέσω των σεμιναρίων αυτών δίνεται στους φοιτητές τεχνολογικών σχολών η δυνατότητα να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες σε τεχνολογικά θέματα ως μηχανικοί, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, αλλά και την εμπειρία συνεργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. European BEST Engineering Competition (EBEC)

Το EBEC είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μηχανικής στην Ευρώπη και προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητες τους προκειμένου να επιτύχουν σε μία από τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού, το Team Design ή το Case Study.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Team Design

Η κατηγορία αυτή αφορά την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος με τη δημιουργία μιας κατασκευής από απλά υλικά μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατασκευή αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες απαραίτητες ενέργειες ή/και να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Για την ανάδειξη του νικητή ακολουθεί παρουσίαση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας της κάθε κατασκευής σε σχετικούς με το εκάστοτε αντικείμενο καθηγητές, καθώς και στην αντίστοιχη υπεύθυνη ομάδα (Topic Team) του BEST Thessaloniki.

Case Study

Σε αυτή την κατηγορία οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναλύσουν και να επιλύσουν ένα θεωρητικό επιχειρησιακό πρόβλημα, μέσω της ανάπτυξης υποθετικών λύσεων, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την έναρξη του διαγωνισμού. Για την ανάδειξη του νικητή ακολουθεί παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχετικούς με το εκάστοτε αντικείμενο καθηγητές και στην topic team.

EBEC Greece

Οι νικητήριες ομάδες από τους ελληνικούς τοπικούς γύρους συνεχίζουν με τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, τον EBEC Greece όπου αναμετριούνται στις κατηγορίες Innovative Design και Case Study. Απώτερος σκοπός τους είναι η πρόκριση στον τελικό πανευρωπαϊκό γύρο ανάμεσα στους καλύτερους για να κερδίσουν τον τίτλο “BEST Engineers of Europe”!

Innovative Design

Η κατηγορία αυτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον EBEC Greece το 2022 στη θέση της κατηγορίας Team Design, όπου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μελετήσουν τη θεωρητική κατασκευή μιας καινοτόμας συσκευής είτε για την επίλυση ενός άλυτου επιχειρησιακού προβλήματος είτε για την βελτίωση ενός υπάρχοντος. Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά αντίκτυπα της δημιουργίας τους και στην συνέχεια παρουσιάζονται με μορφή συσκευής σε κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από καθηγητές ή/και εταιρικούς αντιπροσώπους.

Case Study

Εδραιωμένη κατηγορία του διαγωνισμού, η οποία στοχεύει στην επίλυση ενός θεωρητικού σεναρίου ή ενός προβλήματος διαχείρισης βάσει δεδομένων που παρέχονται στους διαγωνιζόμενους. Η εκάστοτε λύση θα παρουσιαστεί σε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές ή/και εταιρικούς αντιπροσώπους. Έμφαση δίνεται στην εύρεση δημιουργικών προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η πρακτική εφαρμογή του.

3. BEST Soft Skills Track (BSST)

To BEST Soft Skills Track (BSST) είναι ένας κύκλος σεμιναριακών διαλέξεων από εκπροσώπους εταιρειών, αλλά και άλλους ειδικούς του χώρου πάνω στις διαπροσωπικές δεξιότητες (Soft Skills), όπως το time και project management, το leadership και άλλα. Στο κάθε σεμινάριο αναλύεται  μία συγκεκριμένη δεξιότητα και οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις πρακτικές της εφαρμογές τόσο στον χώρο εργασίας, όσο και στην καθημερινότητα τους. Εκτός αυτών, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μετά το σεμινάριο με τους εκπροσώπους, να συζητήσουν μαζί τους και να δικτυωθούν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

4. Local Event on Education (LEoE)

Τα Local Events on Education είναι ημερίδες τοπικού χαρακτήρα του BEST Thessaloniki, στα οποία φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες μηχανικοί συγκεντρώνονται με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούν το ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του BEST Thessaloniki επιλέγει κάθε φορά το θέμα της εκδήλωσης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις αναβάθμισης της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί είναι σε θέση να θέσουν τις απορίες τους στους αρμόδιους και όλοι μαζί να προβληματιστούν και να προτείνουν νέες ιδέες για βελτιώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλη αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματική, καθώς επιτρέπει τα διάφορα ζητήματα να εξεταστούν από διάφορες οπτικές γωνίες και συγκεκριμένα από ανθρώπους με διαφορετική εμπειρία και θέση στο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Σεμινάρια Εταιρειών & Διημερίδες BEST – ΤΙΤΑΝ

Το BEST Thessaloniki εκτός από τις δράσεις που διοργανώνει κατά κανόνα κάθε χρονιά σε συνεργασία με διάφορες εταιρείες – χορηγούς, διοργανώνει σεμινάρια και workshops διαφόρων θεματικών. Μέσω αυτών των δράσεων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο θέμα, να εξασκήσουν κάποια τεχνική δεξιότητα, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους και τις εταιρείες.

Μία από αυτές τις δράσεις διοργανώνεται από το BEST Thessaloniki σε συνεργασία με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ κάθε χρονιά από το 2012 μέχρι τώρα. Η δράση αυτή αποτελείται από έναν κύκλο διημερίδων με θέμα “Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία”. Κατά κανόνα πραγματοποιούνται 6 ημερίδες που διεξάγονται σε 3 κύκλους. Η κάθε ημερίδα περιλαμβάνει επίσκεψη και ξενάγηση στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ, παρακολούθηση διαφόρων διαλέξεων, συμμετοχή σε case study και συζήτηση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στο τέλος, χορηγούνται επίσημα πιστοποιητικά παρακολούθησης από τον όμιλο ΤΙΤΑΝ. 

Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών, ενώ είναι επιθυμητή και η ύπαρξη ποικιλίας σχολών. Στη διημερίδα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ήταν συμμετέχοντες και προηγούμενων ετών, αλλά δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιον κύκλο, έτσι ώστε να πάρουν το τελικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μεταφορά από και προς το εργοστάσιο γίνεται δωρεάν με λεωφορεία που έχουν αφετηρία την είσοδο του Πολυτεχνείου.