Deloitte – Design Thinking

To Design Thinking αναφέρεται στη δημιουργική και την ανθρωποκεντρική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Απαιτεί το λειτουργικό συνδυασμό γνωστικών, στρατηγικών και πρακτικών διαδικασιών και εγγυάται τη λύση του προβλήματος και την κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη. H απόκτηση όμως της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι ιδιαίτερα απαιτητική διότι απαιτεί μεγάλη εμπειρία και πολύπλοκη σκέψη. Ένα σεμινάριο πάνω στο  Design Thinking αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου τρόπου σκέψης και μία πρώτη επαφή με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δεξιότητας.  

Η Deloitte, μια εταιρεία με 45 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο. Με καινοτόμες δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τις πολυάριθμες ευκαιρίες εργασίας που δίνουν στους αποφοίτους τεχνολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων να ασκήσουν το αντικείμενο των σπουδών τους και να αξιοποιήσουν ορθά τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, η εταιρεία Deloitte παρουσιάζεται ως η πλέον κατάλληλη για την διοργάνωση ενός δίωρου workshop, με θέμα το Design Thinking.

Πότε;

Δευτέρα 17 Μαΐου 13:00-15:00ΤΙΤΑΝMarketing

Η σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου απασχόλησης ενός μηχανικού ή επιστήμονα με το marketing ίσως να μην τόσο ευδιάκριτη. Παρόλο αυτά η σωστή επικοινωνία, οι διευρυμένοι πνευματικοί ορίζοντες και η σωστή αξιοποίηση των μέσων που έχει ο καθένας στη διάθεση του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε υγιούς και αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ο ΤΙΤΑΝ με το  workshop “Marketing”, έρχεται για να παρουσιάσει στη μελλοντική γενιά μηχανικών και επιστημόνων το marketing ως απαραίτητη δεξιότητα και να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της δεξιότητας αυτής, στον συγκεκριμένο εργασιακό τομέα. 

Ο ΤΙΤΑΝ, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στον Ελληνικό χώρο έχει αναρριχηθεί δικαιωματικά στην κορυφή του είδους του, στην παραγωγή δηλαδή έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και έτοιμων ξηρών κονιαμάτων. Η πορεία της εταιρείας, η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή της στις απαιτήσεις των συνθηκών, καθιστά τον ΤΙΤΑΝ ως την ιδανική επιλογή για την παρουσίαση του marketing ως soft skill και τις έμπρακτες, πρωτοποριακές εφαρμογές αυτού στον εργασιακό χώρο.

Πότε;

Τρίτη 18 Μαΐου 13:00-15:00iCap – Emotional Intelligence

Η iCap αποτελεί έναν πολύ επιτυχημένο Όμιλο Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε άλλες τέσσερις χώρες του εξωτερικού. Στελεχωμένη με ανθρώπους εξειδικευμένους σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών και έχοντας σπουδαίες διακρίσεις σε όλο το εύρος ενασχόλησής της, η iCap καθίσταται η καταλληλότερη εταιρεία για την παρουσίαση του workshop με θέμα τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Σε έναν εργασιακό χώρο ο εργαζόμενος έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με ποικίλες καταστάσεις και προβλήματα, για τη διαχείριση των οποίων αναγκαία είναι η ορθή διαχείριση των συναισθημάτων του. Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) είναι η ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων με απώτερο στόχο την απαλλαγή από το άγχος, την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και την καλύτερη κατανόηση και επίλυση προβλημάτων τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και στην προσωπική ζωή. Επίσης, βοηθάει τον εργαζόμενο να χτίσει μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις και να πετύχει τους στόχους του, επαγγελματικούς και μη. 

Πότε;

Τετάρτη 19 Μαΐου 13:00-15:00
ΕΛΠΕ – Handling Pressure

Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν παράγοντες που δημιουργούν συναισθηματική φόρτιση. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, ο χρόνος περιορισμένος και σε συνδυασμό με το πλήθος των υποχρεώσεων ενός εργαζομένου δημιουργείται έντονο άγχος και πίεση. Η λανθασμένη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα τόσο ως προς την αποδοτικότητα του ατόμου στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στην γενικότερη ψυχοσύνθεση του. Απαιτείται λοιπόν, έμπρακτη, άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της πίεσης αυτής ώστε ο εργαζόμενος να μπορέσει να συμβαδίσει με τις υποχρεώσεις του ενώ βελτιώνεται συνεχώς.  

Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εταιρικούς ομίλους ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Από τις απαρχές της ίδρυσής της, η εταιρεία μετράει πλήθος πρωτοποριών στην Ελλάδα, ενώ με την συνεχή της εξέλιξη καταφέρνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της εποχής. Αυτή την στιγμή η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια βρίσκεται στο απόγειό της, με την περσινή χρονιά να θεωρείται ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία της. Τα ΕΛΠΕ, με ένα δίωρο workshop πάνω στο Handling Pressure, θα παρουσιάσουν το πώς να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του και να προλαβαίνει τις εξελίξεις σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο χώρο εργασίας. 

Πότε;

Πέμπτη 20 Μαΐου 15:00-17:00